JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
โทร 02 235 4720, 089 692 5477
  • th

ตีกอล์ฟญี่ปุ่นอิสระ


ตีกอล์ฟญี่ปุ่นอิสระ

รายละเอียดสินค้า

 

ตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน : การบินไทย / แอร์เอเชียเอ็กซ์ / นกสกู๊ต

กำหนดเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2560

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - นาริตะ (ชิบะ)

 

สายการบิน : การบินไทย

23.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 640

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย

สายการบิน: แอร์เอเชียเอ็กซ์

23.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 600

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย

สายการบิน: นกสกู๊ต

00.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบิน TZ 292

08.50 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย

 

วันที่ 2 : อิออนมอลล์นาริตะ - ชิซุยพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท

 

สาย :

พาท่านเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ อิออนมอลล์นาริตะ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio Store, Capcom Games Arcade และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ

นอกจากนี้ ภายใน อิออนมอลล์นาริตะ ยังมีร้านขายอุปกรณ์ในการเล่นกอล์ฟอีก 2 ร้านหลักๆด้วยกัน ได้แก่

1. ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟมือสอง Golf Partner (http://www.golfpartner.co.jp/html/eng)

2. ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟมือหนึ่ง Victoria Golf (http://www.victoria.co.jp/22467/blog)

เที่ยง : อิสระอาหารกลางว